รุ้งกินน้ำ สร้างด้วยภาษาซี Arduino บอร์ด IPST MicroBox

@npsrobot

##รุ้งกินน้ำ

♬ รุ้ง – Right Edutainment