Home / ภาษาซี / 10 หัวข้อหลักสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านระบบสมองกลฝังตัว

10 หัวข้อหลักสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านระบบสมองกลฝังตัว

10 หัวข้อหลักสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านระบบสมองกลฝังตัว
.
หรือจะเป็นนักพัฒนา(ซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์) โดยเน้นการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวประมวลผลหลักของระบบ
.
ในการเรียนรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) และการประยุกต์ใช้งาน เราอาจจำแนกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้
.
1) สถาปัตยกรรมและการจัดการภายในของซีพียู เช่น Instruction Set Architecture (ISA) ซึ่งมีตัวเลือกตั้งแต่ขนาด 8 บิต ไปจนถึง 64 บิต และอาจมีมากกว่าหนึ่งหน่วยตัวประมวลผล (Multi-core) หรือเจาะจงเช่น ARM / MIPS / RISC-V เป็นต้น การเขียนโปรแกรมในระดับล่าง (Low-level Programming) เช่น ภาษาแอมเซมบลี การเข้าถึงรีจิสเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น — หลายคนอาจไม่ค่อยชอบ เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
.
2) หลักการทำงานของวงจรภายในต่าง ๆ (Peripheral Units) ระบบบัส การจัดการหน่วยความจำ ที่นอกเหนือจากซีพียู MCU มีลักษณะเป็น SoC (System-on-Chip) มากขึ้น **
.
3) การเขียนโปรแกรมภาษา C หรือ C++ ซึ่งยังเป็นสองภาษาคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในงานด้านนี้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานของภาษาดังกล่าว และการนำมาใช้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ (Embedded C/C++) จนถึงการลองใช้ API / HAL / Software Stack สำหรับแต่ละแพลตฟอร์มที่ได้เลือกใช้
.
4) การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกประเภทต่าง (I/O interfacing) เช่น การใช้ GPIO, UART/Serial, I2C, SPI, PWM, I2S, CAN Bus, Ethernet, USB, RF transceiver เป็นต้น
.
5) เทคนิคในการทำงานแบบทันเวลา (Real-Time Processing) เช่น เหมาะสำหรับระบบควบคุมในภาคอุตสาหกรรม (เช่น Embedded Real-Time Controller สำหรับงานด้าน Operational Technology หรือ OT) การทำหลายงานพร้อม ๆ กัน (Multi-tasking / Concurrency) และการใช้งานระบบปฏิบัติการเวลาจริง (Real-Time OS: RTOS)
.
6) การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานของตัวประมวลผลและระบบโดยรวม (Low Power Design) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์ประเภทพกพาและใช้แบตเตอรี่
.
7) การประยุกต์ใช้งานด้าน IoT ผ่านเครือข่ายและใช้โพรโตคอลสื่อสารและเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ไปจนถึงการใช้บริการต่าง ๆ ในระบบคลาวด์ (Cloud Services)
.
8) การออกแบบเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security) เช่น Tamper-resistant Security ของตัวอุปกรณ์ รวมไปถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber-Security) เป็นต้น
.
9) การออกแบบเพื่อความปลอดภัยสูงหรือการเลี่ยงความผิดพลาดของระบบ (Safety Critical Systems) เช่น งานทางด้าน Automotive หรือ Medical Applications เป็นต้น ซึ่งจะมีมาตรฐานต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
.
10) และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก็เริ่มมีการให้ความสนใจหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานด้าน Edge AI (ยกตัวอย่างเช่น TinyML หรือ TensorFlow-Lite สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์) เป็นต้น
.
** ข้อสังเกต: ในปัจจุบันขอบเขตของการแบ่งหรือจำแนกว่าเป็น ไมโครคอนโทรลเลอร์ (หรือเขียนย่อว่า MCU) กับไมโครโพรเซสเซอร์ (หรือเขียนย่อว่า MPU) อาจไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนเหมือนในอดีต และมีการรวมวงจรประเภทต่าง ๆ หลายแบบ และมีลักษณะเป็น Heterogeneous / hybrid architecture มากขึ้น
.
ตลาดแรงงาน ความต้องการบุคลากรสำหรับ job functions และค่าตอบแทน สำหรับงานด้านนี้ ในประเทศไทย อาจไม่เหมือนในต่างประเทศ แต่ขอแชร์ไว้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจครับ
.

Cr: https://www.facebook.com/iot.kmutnb/

Check Also

สุดยอด! ทีมหุ่นยนต์เมืองระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศ แชมป์หุ่นยนต์ไมโครโคดดิ้ง ประจำปี 2563

การแข่งขันหุ่นย …

แจกโค้ดเพื่อการศึกษา หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับกลาง (Arduino C/C++)

ตัวอย่างโค้ดโปร …