Home / ข่าวหุ่นยนต์ / วิศวกรรมแห่งชาติ 2560

วิศวกรรมแห่งชาติ 2560

ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีใหม่ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และคลาวด์ IoT เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและไทยแลนด์ 4.0

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ฉลอง 74 ปีของการก่อตั้ง เตรียมจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” (National Engineering 2017) งานแสดงผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด วิศวกรรม 4.0 หรือ Engineering 4.0

en-696x464

 

กำหนดจัด 16 – 18 พ.ย. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสร้างความตื่นตัวให้คนไทยและวิศวกรไทยเตรียมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เผยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติสมาพันธ์วิศวกรรมอาเซียน (CAFEO) ร่วมกับสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน (AFEO) รองรับผู้เข้าประชุม 1,500 คน จาก 10 ประเทศ

en3

เรียนรู้ไปกับนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่จะช่วยพัฒนาการบริหารจัดการและการผลิตสำหรับผู้ประกอบการในทุกระดับ สนุกกับสาระความรู้สำหรับเยาวชน ประชาชนและวิศวกรไทย ด้านกิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย เวทีมุมมองความคิดใหม่ๆสำหรับวิศวกรและผู้สนใจ

แนวทางการเตรียมพร้อมวิศวกรไทยและการศึกษาที่จะพัฒนาหลักสูตรผลิตคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดรับกับวิทยาการใหม่ๆ ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปด้วยกัน

unnamed

หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การออกแบบวิศวกรรมในกระแส IoT : Internet of Things, อุตสาหกรรม 4.0, การขนส่ง 4.0, รหัสต้นทุนงานอาคาร (Cost Code for BIM), มาตรฐานการทำงานระบบ BIM, รวมพลคนตรวจสอบความปลอดภัยครั้งที่ 2, อินเตอร์เน็ตออฟธิงค์สำหรับสมาร์ทซิตี้, Digital technology for SME 4.0 เป็นต้น

 

สำหรับครอบครัวและประชาชนทั่วไป ยังสามารถเข้ามาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่สำหรับบ้านทันสมัยยุค 4.0 เพื่อความสุข สะดวกสบาย ประหยัดพลังงานและความปลอดภัยไร้กังวล

อีกทั้งยังเปิดบริการฟรี “คลินิกช่าง” ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบ้านและปัญหาทางวิศวกรรมต่าง ๆ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา