Home / ข่าวหุ่นยนต์ / ทีมหุ่นยนต์จากประเทศไทย คว้ารางวัล World Champion จาก 38 ประเทศทั่วโลก

ทีมหุ่นยนต์จากประเทศไทย คว้ารางวัล World Champion จาก 38 ประเทศทั่วโลก

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับยุวชน World RoboCup 2017 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ส่งนักเรียน 2 ทีมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ World RoboCup 2017 ในประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย (Robo Rescue) ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2017 เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในการแข่งขันหุ่นยนต์จำนวน 2 ทีม ได้แก่ 1) ทีม OBEC ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” สพม.7 จ.นครนายก และโรงเรียนทีโอเอวิทยา สพป.มุกดาหาร เข้าแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยประเภท ROBO Rescue Line และ 2) ทีม TPA โรงเรียนร่องคำ สพม. 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าแข่งขันในรายการหุ่นยนต์กู้ภัย ROBO Rescue Maze ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยเป็นการจำลองสถานการณ์ให้หุ่นยนต์ผ่านอุปสรรคและสิ่งกีดขวาง ทางลาดชัน เพื่อส่งชุดยังชีพให้ผู้ประสบภัยที่จำลองด้วยวัตถุความร้อนและตัวอักษรจำลอง

IMG_5646
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup 2017 ในครั้งนี้มีประเทศที่ส่งทีมหุ่นยนต์ เข้าแข่งขันทั่วโลกรวม 38 ประเทศ ผลการแข่งขันในรายการ World RoboCup Junior ทีม TPA โรงเรียนร่องคำ สพม. 24 จ.กาฬสินธุ์ ประกอบด้วย นายณชพล โพธิแท่น นักเรียนชั้น ม.6 นายกฤตเมธ ระวิชัย นักเรียนชั้น ม.3 ร่วมกับทีม ROM สหพันธรัฐเยอรมันนี คว้ารางวัล World Champion Rescue Maze SuperTeam และทีม OBEC ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ รูปสม นักเรียนชั้น ม.4 นายศิริพงษ์ พึ่งทอง นักเรียนชั้น ม.6 นายวันชัย แซ่เจี่ย ม.6 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” สพม.7 จังหวัดนครนายก เด็กชายอัครพนธ์ วังคะฮาด นักเรียนชั้น ม.1 และนายวสุรัตน์ ดาวัลย์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพป.มุกดาหาร เข้าแข่งขันในรายการ ROBO Rescue Line ด้วยความพยายามมุ่งมั่น ตั้งใจแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้สามารถทำคะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ

IMG_5645

นอกจากนี้ ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า มีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เด็กไทยทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคได้

ในเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์โลกครั้งนี้ จะเห็นว่าทุกประเทศมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันคือนอกจากการแข่งขันเพื่อชัยชนะแล้วยังมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ยั่งยืน โดยให้เด็กนานาชาติได้สร้างมิตรภาพร่วมกันด้วยกิจกรรมการสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถทำภารกิจร่วมกับมนุษย์ตามโจทย์กำหนด การจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

เด็กไทยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World RoboCup 2017 ในครั้งนี้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์จากเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติ และได้รับมิตรภาพที่ดี ได้แลกเปลี่ยนและทำงานร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนต่างชาติ โดยจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ มาปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและคนเก่งเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

IMG_5644

สพฐ. และหน่วยงานความร่วมมือที่ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ เกิดเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อการต่อยอด การพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้หาเวทีนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ นำไปแก้ปัญหาตามโจทย์หรือสถานการณ์ตามบทบาทสมมุติที่ตั้งขึ้น ซึ่งนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ในสาระวิชาต่างๆ มาใช้ในการออกแบบวางแผนการทำงานของหุ่นยนต์ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีได้อย่างหลากหลาย และส่งเสริมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป

IMG_5647

ที่มา: OBECROBOT2017