Home / เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ / หุ่นยนต์ซูโม่เอไอ AI SumoBot HuskyLens

หุ่นยนต์ซูโม่เอไอ AI SumoBot HuskyLens

ทดสอบพื้นฐานหุ่นยนต์ซูโม่ปัญญาประดิษฐ์ AI Sumo Robot โครงสร้างจากบอร์ดไมโครบิต+แผงวงจรขยาย INEX iBIT+ และ HuskyLens AI Module ในการสำรวจขอบเขตพื้นที่สนาม

ทุกท่านสามารถศึกษา ดูเป็นแนวทางเบื้องต้น แล้วไปพัฒนาและต่อยอดในการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ AI-sumoBOT รุ่น Amateur ในงาน MakerFlash ปลายเดือนมกราคม 2564 นี้ได้นะครับ

 

Check Also

Compute Derivatives