วิทยาการคำนวณ

แจกโค้ดเพื่อการศึกษา หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับกลาง (Arduino C/C++)

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี C/C++ Arduino สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับกลาง ทั้งประถมและมัธยม ศึกษาแนวทางเบื้องต้น โครงสร้างโปรแกรม ฟังก์ชั่นพื้นฐานในการการสั่งงานหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ที่ได้รับ สามารถนำหลักการไปพัฒนา/แก้ไข เป็นภาษาอื่น ๆที่ถนัด เพื่อประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆได้หลากหลายตามต้องการครับ int sValue=350,ball=0,green=0; int power=100,delay=200; bool W(int s){ return (analog(s)>sValue) ? true : false; } bool B(int s){ return (analog(s)<svalue) ? true; false; } void trackline(){ while(true){ if(analog(8)>0&&ball==0) {keep_up();ball=1;} if(B(2)) {ao();sleep(delay);break;} else if(W(0)&&W(4)) fd(power); else if(B(0)&&W(4)) …

Read More »

ไมโครซอฟท์ร่วมดีอี หนุนเยาวชนพัฒนาทักษะสู่ยุค AI

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 ส่งเสริมเยาวชนไทยพัฒนาทักษะทางดิจิทัลผ่านการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานสู่นักพัฒนาในอนาคตในยุค AI first   ตอกย้ำแนวคิด AI for Thais ในการวางรากฐานเยาวชนนำวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจาก AI กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การส่งเสริมเยาวชนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้สำเร็จ   ทั้งยังถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ Coding Thailand หนึ่งในโครงการที่ไมโครซอฟท์ให้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนเขียนโค้ดหรือภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต ทั้งนี้รวมไปถึงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็นให้แก่เยาวชนโดยกิจกรรม Hour of Code 2018 ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เยาวชนไทยได้สัมผัสประสบการณ์การเขียนโค้ดดิ้งในบทเรียนใหม่ล่าสุด Minecraft Voyage Aquatic ผ่านการท่องโลกใต้บาดาลอีกด้วย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ …

Read More »

โปรแกรมเมอร์ระยอง สุดเจ๋ง ติด 4 ใน 32 อันดับคะแนนสูงสุดของประเทศ

🎉💝👍ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมเมอร์ของ NPS ทั้ง 4 คนด้วยนะครับ ที่มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ ทำโจทย์ของ Coding Thailand Online Quiz & Challenge ได้คะแนนสูงสุด 32 คนของประเทศไทยได้สำเร็จ 🇹🇭 👉 อันดับ 3 Nopasin Plailaharn (น้องนิว) ประถม 6 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 👉 อันดับ 4 ศิรวุฒิ จิระวัฒน์พงศา (น้องเกมส์)​Year 7 Garden International​ School​ Rayong 👉 อันดับ 26 บัญญพนต์ ภาคภพ (น้องโอตฤณ)​ มัธยม 1 Gifted …

Read More »

CodeBlocks โปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรมภาษา C และ C++

Code::Blocks หรือ CodeBlocks เป็นโปรแกรม IDE สำหรับไว้เขียนโปรแกรมภาษา C หรือ C++ โดยตัวโปรแกรม CodeBlocks เขียนขึ้นมาจากภาษา C++ ตัวโปรแกรมนั้นเปิดเป็น Open-source และยังเป็น Cross-platform ที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac หรือ Linux ตัวโปรแกรม CodeBlocks นั้นมีความสามารถในการ Debug แบบเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น breakpoints, แสดงค่าตัวแปร, รันโปรแกรมทีละบรรทัด, Disassembly, ดู Call stack, ดู Register ของ CPU ต่างๆ The codeblocks-17.12mingw-setup.exe file includes additionally the GCC/G++ compiler and …

Read More »

หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาไพทอน เป็นภาษาที่มีโครงสร้างคำสั่งที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้นในการเรียน และทำงานจริงในอนาคต นอกจากนี้ในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณชั้น ม.1 ของ สสวท. ก็ใช้ภาษาไพทอนในการสอนเขียนโปรแกรมด้วย   Python ๑๐๑  หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่นิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวัตถุประสงค์หลักของวิชานี้คือ ให้นิสิตเข้าใจหลักการในการใช้คำสั่งต่าง ๆ ของภาษาโปรแกรม เพื่อเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนดที่ได้รับ การเขียนโปรแกรมเป็นความสามารถที่ต้องลงมือฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เหมือนกับทักษะอื่นทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องฝึก ๆ ๆ ให้ชำนาญจึงจะได้ผล ไม่สามารถได้มาด้วยการอ่าน ๆ ๆ จ ำ ๆ ๆ หนังสือ Python ๑๐๑ เล่มนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้นิสิตใช้ทบทวนเนื้อหาหลังชมภาพยนตร์บรรยายเนื้อหาด้วยตนเองในแต่ละบท ใช้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน และใช้ระหว่างการเขียนโปรแกรมจริงในห้องปฏิบัติการที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมประจำทุกสัปดาห์   ดาวน์โหลดได้ฟรี

Read More »

แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม SCRATCH เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ได้ดำเนินโครงการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) ในส่วนของทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านไอซีที โดยการพัฒนาหลักสูตรนี้จะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานด้านกระบวนการ ทักษะ ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่ โดยการใช้ภาษาโปรแกรมที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการในการเรียนวิชาการโปรแกรมในขั้นสูง ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และเลือกเป็นวิชาชีพ เพื่อสร้างแรงงานคุณภาพของประเทศด้าน ICT เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์    

Read More »

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 ภาษาไทย

Google SketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแบบจำลอง 3D (Three-Dimensional) ที่มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นที่ นิยมอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบ กลไกการทำงานของเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะ เป็นการจัดฉากทำ Story Boards ในงานภาพยนต์หรือละครโทรทัศน์ก็สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Google SketchUP ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้การสร้างรูปทรงต่างๆสามารถทำได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงปลั๊กอินที่ช่วยในการจัดแสงเงา ให้ดูสมจริงอย่างเช่น V-Ray หรือ Podium เป็นต้น คู่มือการใช้งานโปรแกรม  Google SketchUp Pro 8 ภาษาไทย เขียนโดย คุณนาวินทร์ สมประสงค์ การใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8  คู่มือนี้เป็นภาษาไทย …

Read More »

PyCharm Edu โปรแกรมสอนและเขียนภาษาไพทอน

PyCharm Edu คือโปรแกรมที่เราจะหัดใช้เขียนไพทอนกันครับ เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ฟรีครับ สามารถใช้งานได้ง่ายแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดมาก่อน มีทั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ วินโดว์ ลินุ๊กส์ และแมค   สำหรับ Windows สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ >> สำหรับ MAC สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ >>   

Read More »

คู่มือการเขียนโปรแกรม Scratch ภาษาไทย โดย สสวท.

1. เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch >> << ดาวน์โหลด 2. ตัวโปรแกรม Scratch แบบออฟไลน์ ใช้งานได้โดยไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต สามารถ Download ได้ที่เว็บทางการครับ เพื่อจะได้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุด >> Download Scratch Offline Editor  

Read More »

สมาร์ทคอม ม.ต้น เรียนอะไร?

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Smart Computer (สมาร์ทคอม) ที่ต้องการสร้างกลุ่มนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนนำร่อง EEC โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 นี้เป็นปีแรก ซึ่งเป็นที่สนใจของนักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ ทันสมัย ทั้งยังสอดคล้องต่อการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และ อุตสาหกรรมดิจิทัล อีกด้วย ทาง NPS ROBOTICS COMPUTER จึงได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรม software ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร SmartCom นี้ มาเป็นแนวทางสำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังจะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2561 นี้ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน และน้อง ๆ นักเรียนทั้งระดับมัธยม และประถมศึกษาที่สนใจศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมถึงน้อง ๆนักเรียน ที่แม้จะไม่ได้เรียนโครงการนี้ ก็ต้องควรรู้ และหาหนทางศึกษาเพิ่มเติมกันทุกคน ด้วยนะครับ 🙂 …

Read More »