ทีมหุ่นยนต์ NPSRobotics รับรางวัลในงานแข่งขัน World Robot Game Thailand Championship WRG2022

นายนภสินธุ์ พลายละหาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.5/1 ห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนวัดป่าประดู่
🏅🔝💯#รางวัลเหรียญทองระดับชาติ🎉😻 การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2022 #WRG2022
✌️👍😎 Programmable Line Tracing รุ่น Senior ทีมการแข่งขันกว่า 150 ทีมจากประเทศไทย + ประเทศฟิลิปปินส์ + ประเทศอินโดนีเซีย และไต้หวัน


🎉🦾🤖 ขอแสดงความยินดีกับน้องรียองเยร์ น.ส.เกศนนท์ ศรีโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ World Robot Games Thailand Championship 2022 #WRG2022✌️👍😎 และได้รับรางวัลทุนการศึกษา 50% ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


🎉😻 น้องนอร์ท ด.ช. พชร กฤษณัมพก โปรแกรมเมอร์คนเก่งมัธยม 3 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ทีมหุ่นยนต์ NPS Robotics ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ World Robot Games Thailand Championship 2022 #WRG2022✌️👍😎


🎉😻 น้องเฟิร์ส ธนายุ อธิคมภาษิต โปรแกรมเมอร์คนเก่งมัธยม 4 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนวัดป่าประดู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ World Robot Games Thailand Championship 2022 #WRG2022✌️👍😎 Programmable Line Tracing รุ่น Senior


🎉😻 น้องโซดา นพกร ขาววงศ์ โปรแกรมเมอร์คนเก่งมัธยม 1 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนวัดป่าประดู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ World Robot Games Thailand Championship 2022 #WRG2022✌️👍😎 Programmable Line Tracing รุ่น Junior

Check Also

สุดยอด! ทีมหุ่นยนต์เมืองระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศ แชมป์หุ่นยนต์ไมโครโคดดิ้ง TMC2020

การแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand micro:coding Championship 2020 หรือ TmC 2020 เกิดขึ้น โดยบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ในฐานะ …