ข่าวหุ่นยนต์

ระยอง เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1.4 พันไร่ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

maxresdefault

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (6 ก.ค. 60) ได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยจะนำระบบการจัดการแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยมาใช้ รองรับการขนส่งตู้สินค้า ให้เพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านตู้ต่อปี จากปัจจุบัน 7 ล้าน ตู้ต่อปี และขนส่งรถยนต์ เพิ่มจาก 1 ล้านคันต่อปี เป็น 3 ล้าน คันต่อปี และเป็นท่าเรือใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ การท่าเรือแห่ง ประเทศไทย จะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนได้ในปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จอย่างช้าในปี 2568

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 จะช่วยขยายการนำเข้าวัตถุดิบตั้งต้น สำหรับ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ขั้นสูง และ Bio-economy และรองรับ LNG เพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านตัน/ปี เป็น 62 ล้านตัน/ปี อยู่ภายใต้การ ดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะเปิดให้เอกชนลงทุนในปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

p3

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ จะพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อรองรับการเชื่อมอ่าวไทย (สัตหีบ-กรุงเทพ-หัวหิน) ซึ่งจะเร่งรัดการออกแบบ-ก่อสร้างอาคารท่าเรือเฟอร์รี่ให้แล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการได้ ภายในปี 2561 ส่วนท่าเรือสำราญกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเตรียมการ

13417672301341767248l

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการก่อสร้างรถไฟทางคู่เข้าเชื่อมโยง 3 ท่าเรือ และมีระบบบริการขนส่งสินค้าแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศสามารถ ทำให้เพิ่มการขนสินค้าทางรางที่ มาถึงท่าเรือจาก 7% เป็น 30% และทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศลดลงจาก 14% ของ GDP เป็นประมาณ 12% หรือประหยัดลงได้ประมาณ 250,000 ล้านบาทต่อปี

อีกทั้ง เห็นชอบให้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1.4 พันไร่ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

CSJzmyiUsAAUQd8

 

รวมถึงเห็นชอบให้บริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง ขนาด 3,000 ไร่ เป็นเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)

1286_ 3

และบริเวณอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่ 120 ไร่ เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

Related Articles

Back to top button