ใช้ micro:bit ควบคุม Scratch 3.0

Getting Started

Install Scratch micro:bit HEX

1

Connect a micro:bit to your computer with a USB cable

3

Drag and drop the HEX file onto your micro:bit

Connecting micro:bit to Scratch

1

Power your micro:bit with USB or a battery pack.

2

Use the Scratch 3.0 editor.

3

Add the micro:bit extension.

ตัวอย่างโปรเจ็ค เหมือนในคลิป

scracth3

 

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

Check Also

เขียนโปรแกรมไมโครบิตสร้างอุปกรณ์ฝึกสมาธิด้วยเกมส์เขาวงกต

keeptikเขียนโปรแกรมไมโครบิตสร้างอุปกรณ์ฝึกสมาธิด้วยเกมส์เขาวงกต Maze Runner Game with Microbit ตัวอย่าง Source Code: