วิทยาการคำนวณ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 ภาษาไทย

Google SketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแบบจำลอง 3D (Three-Dimensional) ที่มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นที่ นิยมอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบ กลไกการทำงานของเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะ เป็นการจัดฉากทำ Story Boards ในงานภาพยนต์หรือละครโทรทัศน์ก็สามารถทำได้

นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Google SketchUP ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้การสร้างรูปทรงต่างๆสามารถทำได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงปลั๊กอินที่ช่วยในการจัดแสงเงา ให้ดูสมจริงอย่างเช่น V-Ray หรือ Podium เป็นต้น

คู่มือการใช้งานโปรแกรม  Google SketchUp Pro 8 ภาษาไทย เขียนโดย คุณนาวินทร์ สมประสงค์

การใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8  คู่มือนี้เป็นภาษาไทย ซึ่งเขียน โดย คุณนาวินทร์ สมประสงค์ ไฟล์.PDF จำนวน 33 หน้า เนื้อหาในคู่มือนี้จะเป็นการใช้งานเบื้องต้น เหมาะสำหรับ สำหรับวิศวกร , นายช่าง,ผู้เขียนแบบ และผู้ที่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Google SketchUp  ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี

Related Articles

Back to top button