หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

  • ข่าวหุ่นยนต์

    การเติบโตของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมไทย

    หุ่นยนต์มีบทบาทมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมโดยสามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการและช่วยเพิ่มกำลังผลิต ชิ้นงานที่มีมาตรฐาน ตรงตามกำหนดเวลา ส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการนำเข้าหุ่นยนต์มาใช้สูงกว่าปีละ 1 แสนล้านบาท คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน บอกว่าไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานการผลิตมากขึ้น ทั้งในภาคอุตสาหกรรมยานยนตร์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือการแปรรูปอาหาร หากไทยสามารถผลิตหุ่นยนต์ใช้งานเองได้ นอกจากจะช่วยพัฒนาในเรื่องความสามารถเชิงนวัตกรรมแล้ว ยังลดการนำเข้าที่มีมูลค่าสูงได้อีกด้วย “เราสามารถทำหุ่นยนต์ประเภทนี้ได้ ฟังก์ชั่นมันได้แล้ว แต่ตัวแอพลิเคชั่นที่จะใส่ลงไป…

    Read More »
Back to top button