Home / ข่าวหุ่นยนต์ / การเติบโตของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมไทย

การเติบโตของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมไทย

หุ่นยนต์มีบทบาทมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมโดยสามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการและช่วยเพิ่มกำลังผลิต ชิ้นงานที่มีมาตรฐาน ตรงตามกำหนดเวลา ส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการนำเข้าหุ่นยนต์มาใช้สูงกว่าปีละ 1 แสนล้านบาท

imm2-1

คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน บอกว่าไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานการผลิตมากขึ้น ทั้งในภาคอุตสาหกรรมยานยนตร์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือการแปรรูปอาหาร หากไทยสามารถผลิตหุ่นยนต์ใช้งานเองได้ นอกจากจะช่วยพัฒนาในเรื่องความสามารถเชิงนวัตกรรมแล้ว ยังลดการนำเข้าที่มีมูลค่าสูงได้อีกด้วย

“เราสามารถทำหุ่นยนต์ประเภทนี้ได้ ฟังก์ชั่นมันได้แล้ว แต่ตัวแอพลิเคชั่นที่จะใส่ลงไป จะใส่อะไรลงไป ตรงนี้เป็นเรื่องของ SI คือทุกครั้งที่เราซื้อหุ่นยนต์มา เราจะได้เฉพาะแขนแต่ไม่มีมือนะครับ ถ้าเขาไม่ทำให้เราเสร็จก็จะไม่มีมือ เพราะฉะนั้น SI ของบ้านเราตอนนี้ส่วนใหญ่จะต่อมือให้มัน และตอนนี้ก็พยายามที่จะสร้างตัวมันขึ้นมานะครับ แล้วจากนั้นต่อไปเราก็ต้องมองว่าอุตสาหกรรมไหนที่เราจะไป ถ้าเราประสานกันดี รู้ความต้องการ เราสามารถทำเองได้” คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าว

Image

สถาบันไทย-เยอรมัน และภาคเอกชน EPSON ประเทศไทย จำกัด ร่วมกันจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ EPSON ที่จะช่วยบ่มเพราะความรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์แขนกลในไทยให้ก้าวไปอีกระดับ ซึ่งจะช่วยทั้งการจัดแสดงและสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์แขนกลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่จะรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต

แม้หุ่นยนต์จะมีบทบาทในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่การเพิ่มทักษะเฉพาะด้านของมนุษย์ ก็จะทำให้คนกับหุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกันได้

epson

แต่ความต้องการใช้งานที่มากขึ้นเช่นนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าหุ่นยนต์จะทำให้คนตกงาน ซึ่งในมุมของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าไม่ถูกต้องทั้งหมด เพียงแต่ควรจะต้องปรับบทบาทหรือเพิ่มทักษะเกี่ยวกับหุ่นยนต์มากขึ้น

“หุ่นยนต์เข้ามาก็จะทำในหน้าที่ทำงานแทนคนก็คือเป็นลักษณะของ Operator นะครับ เพราะฉะนั้นตัวคนก็ต้องยกระดับขึ้นไป เป็นตัวที่จะไปเซ็ทหุ่นยนต์ให้ทำงาน เป็นที่จะไปบำรุงรักษาซ่อมแซมหุ่นยนต์นะครับ เป็นคนที่จะวางแผนจัดการหุ่นยนต์ต่างๆนะครับ” คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าว

thailand-industrial-robotics-fb

ผู้เชี่ยวชาญยังมั่นใจว่าการพัฒนาหุ่นยนต์จะช่วยรองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพิ่มโอกาสแข่งขันทางเศรษฐกิจทุกด้านของไทย โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และมีศักยภาพสูงเพียงพอส่งออกสู่ตลาดโลกได้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งทาง เกมส์ตกปลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน