โปรแกรม Scratch

  • วิทยาการคำนวณ

    คู่มือการเขียนโปรแกรม Scratch ภาษาไทย โดย สสวท.

    1. เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch >> << ดาวน์โหลด 2. ตัวโปรแกรม Scratch แบบออฟไลน์ ใช้งานได้โดยไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต สามารถ Download ได้ที่เว็บทางการครับ เพื่อจะได้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุด >> Download Scratch…

    Read More »
Back to top button