วิทยาการคำนวณเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เรียนเขียนโปรแกรม

คู่มือการเขียนโปรแกรม Scratch ภาษาไทย โดย สสวท.

1. เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch

>>

<< ดาวน์โหลด

2. ตัวโปรแกรม Scratch แบบออฟไลน์ ใช้งานได้โดยไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต สามารถ Download ได้ที่เว็บทางการครับ เพื่อจะได้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุด
>> Download Scratch Offline Editor

 

Related Articles

Back to top button