Home / ข่าวหุ่นยนต์ / WRG THAILAND CHAMPIONSHIP 2018

WRG THAILAND CHAMPIONSHIP 2018

ผลงานยอดเยี่ยมของโปรแกรมเมอร์ NPS ในงานแข่งขันหุ่นยนต์รายการใหญ่ระดับประเทศ World Robot Game Thailand Championship 2018 เเข่งขันวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า The Hub รังสิต

newwrg201821. เด็กชายนภสินธุ์ พลายละหาร ประถม 6 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Humanoid Speed Race รุ่น Open อายุ 7 – 99 ปี

รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ Humanoid Penalty Shoot Out รุ่น Open อายุ 7 – 99 ปี

tonwrg20182. เด็กชายปวีร์ จันทรขจรรัตน์ ประถม 6 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Programmable Line Tracing รุ่น Junior อายุ 7 – 14 ปี

famewrg20183. นางสาวอรุณกมล สงวนศักดิ์ศรี  มัธยม 6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ Programmable Line Tracing รุ่น Senior อายุ 15 – 19 ปี

mouywrg

WRG THAILAND 2018 OBJECTIVE

วัตถุประสงค์ World Robot Games Thailand Championship 2018

  • คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
  • เพื่อฝึกให้รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเชิงช่างและการประดิษฐ์
  • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระดับประเทศต่อไป
  • เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น อิเล็กทรอนิกส์
  • เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์ได้มีโอกาสประลองความสามารถในการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม และการแก้ไขโจทย์