Home / เรียนเขียนโปรแกรม / เด็กระยองยุค 4G | เด็กประถมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
PicsArt_05-21-10.29.31

เด็กระยองยุค 4G | เด็กประถมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous robots)
หุ่นยนต์อัตโนมัติ คือหุ่นยนต์ที่มันสามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง มีอิสระในการทำงาน โดยปราศจากการควบคุมของมนุษย์ มันมีโปรแกรมที่ป้อนไว้ในหน่วยความจำของหุ่นยนต์ ที่สามารถทำให้มันทำงานได้ และเมื่อเจออุปสรรคกีดขวางการทำงาน มันก็สามารถหลบ / หลีก หรือแก้ปัญหา ถ้าเทคโนโลยีของหุ่นตัวนั้นสามารถทำได้

หุ่นยนต์อัตโนมัติมีความฉลาดมากน้อยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการป้อนโปรแกรมการทำงาน และเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ พร้อมกับการที่มีระบบเซ็นเซอร์ที่ดี จึงทำให้หุ่นยนต์นั้นฉลาด และรับรู้การทำงานขณะนั้นได้ ในปัจจุบันหุ่นยนต์อัตโนมัติสามารถค้นหาเส้นทางอย่างได้ผล ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

เรียนหุ่นยนต์ที่ไหนดี สอนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ 

Check Also

1515327951659-01

เด็กระยองคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับภาค

3 โปรแกรมเมอร์ห …