MIT APP INVENTOR by NOPASIN

ผลงานการเขียนแอพมือถือแอนดรอยด์ ของน้องนิว ประถม 4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สร้างแอพ AseanGreeting เสียงทักทายของแต่ละประเทศในอาเซียน รับชมกันได้เลยครับ ??????
#asean #android #appinventor #mit #appandriod #เขียนแอพมือถือ #MitAppInventor

appinventor

Check Also

สมาร์ทคอม ม.ต้น เรียนอะไร?

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Smart Computer (สมาร์ทคอม) ที่ต้องการสร้างกลุ่มนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนนำร่อง EEC โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 นี้เป็นปีแรก ซึ่งเป็นที่สนใจของนักเรียน …