MIT APP INVENTOR by NOPASIN

ผลงานการเขียนแอพมือถือแอนดรอยด์ ของน้องนิว ประถม 4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สร้างแอพ AseanGreeting เสียงทักทายของแต่ละประเทศในอาเซียน รับชมกันได้เลยครับ ??????
#asean #android #appinventor #mit #appandriod #เขียนแอพมือถือ #MitAppInventor

appinventor

Check Also

ใช้ micro:bit ควบคุม Scratch 3.0

Install Scratch …