ภาษาซีวิทยาการคำนวณเรียนเขียนโปรแกรม

CodeBlocks โปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรมภาษา C และ C++

Code::Blocks หรือ CodeBlocks เป็นโปรแกรม IDE สำหรับไว้เขียนโปรแกรมภาษา C หรือ C++

โดยตัวโปรแกรม CodeBlocks เขียนขึ้นมาจากภาษา C++ ตัวโปรแกรมนั้นเปิดเป็น Open-source และยังเป็น Cross-platform ที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac หรือ Linux
cb

ตัวโปรแกรม CodeBlocks นั้นมีความสามารถในการ Debug แบบเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น breakpoints, แสดงค่าตัวแปร, รันโปรแกรมทีละบรรทัด, Disassembly, ดู Call stack, ดู Register ของ CPU ต่างๆ

The codeblocks-17.12mingw-setup.exe file includes additionally the GCC/G++ compiler and GDB debugger from TDM-GCC (version 5.1.0, 32 bit, SJLJ).

Related Articles

Back to top button