เขียนโปรแกรมไมโครบิตสร้างอุปกรณ์ฝึกสมาธิด้วยเกมส์เขาวงกต

เขียนโปรแกรมไมโครบิตสร้างอุปกรณ์ฝึกสมาธิด้วยเกมส์เขาวงกต

Maze Runner Game with Microbit

ตัวอย่าง Source Code:

118713073_3558453354185110_6254232327409449032_o

118774363_3558453594185086_6882348316098131254_o

Check Also

ใช้ micro:bit ควบคุม Scratch 3.0

Install Scratch Link 1. Download and install Scratch Link. Download for Windows 2. Start Scratch Link and make …