ภาษาซีวิทยาการคำนวณเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

แจกโค้ดเพื่อการศึกษา หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับกลาง (Arduino C/C++)

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี C/C++ Arduino สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับกลาง ทั้งประถมและมัธยม

ศึกษาแนวทางเบื้องต้น โครงสร้างโปรแกรม ฟังก์ชั่นพื้นฐานในการการสั่งงานหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ที่ได้รับ

สามารถนำหลักการไปพัฒนา/แก้ไข เป็นภาษาอื่น ๆที่ถนัด เพื่อประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆได้หลากหลายตามต้องการครับ

int sValue=350,ball=0,green=0;
int power=100,delay=200;

bool W(int s){ return (analog(s)>sValue) ? true : false; }
bool B(int s){ return (analog(s)<svalue) ? true; false; }

void trackline(){
  while(true){
    if(analog(8)>0&&ball==0) {keep_up();ball=1;}
    if(B(2)) {ao();sleep(delay);break;}
    else if(W(0)&&W(4)) fd(power);
    else if(B(0)&&W(4)) sr(power);
    else if(W(0)&&B(4)) sl(power);
  }
}

void turn(char t,int setbody){
  if(t=='L') sl(power); else sr(power);
  if(t=='U') sleep(1400); else sleep(700);  
  ao();
  if(setbody==1){
    while(true){
      bk(power);
      if(B(5)){
        ao();
        while(!B(7)) motor(2,-power);
        ao();sleep(delay);break;
      }
      else if(B(7)){
        ao();
        while(!B(5)) motor(1,-power);
        ao();sleep(delay);break;
      }
    }
  }  
}
void moveblock(char d,int ms){
  if(d=='F') fd(100); else bk(100);
  sleep(ms);ao();sleep(10);
}

void setup() 
{
  lcd("NPS ROBOT RAYONG"); 
}
void loop()
{
  switch(green){
   case 0:
    moveblock('F',800);trackline();
    turn('R',1);trackline();
    turn('R',1);trackline();
    turn('R',1);trackline();
    turn('L',1);trackline();
    keep_down();ball=0;
    green++;break;
   case 1:
    turn('U',0);
    moveblock('F',800);
    turn('R',1);
    moveblock('F',2600);
    turn('R',0);trackline();
    turn('R',1);trackline();
    turn('U',1);trackline();
    turn('L',1);
    moveblock('F',1500);
    turn('R',0);trackline();
    turn('R',0);trackline();
    turn('R',1);trackline();
    keep_down();ball=0;  
    green++;break;
   case 2:
    turn('U',0);trackline();
    turn('L',1);trackline();
    turn('L',1);trackline();
    turn('U',1);trackline();
    turn('R',1);
    moveblock('F',1500);
    turn('L',1);trackline();
    turn('L',0);trackline();
    keep_down();ball=0;  
    green++;break;
   case 3:
    turn('U',0);trackline();
    keep_down();ball=0;  
    green++;break;        
   case 4:
    turn('U',0);
    moveblock('F',2000);
    turn('L',1);trackline();
    turn('L',0);
    moveblock('F',1300);
    turn('R',1);trackline();
    moveblock('F',1500);trackline();    
    turn('R',0);trackline();
    turn('R',1);trackline();
    turn('L',1);trackline();
    turn('L',1);trackline();
    turn('L',1);trackline();
    moveblock('F',1000);    
    lcd("SUCCESS!!");
    green++;break;        
  default: 
    ao();break;
  }
}

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม

Related Articles

Back to top button