Home / ข่าวหุ่นยนต์ / หุ่นยนต์สำหรับทำพิธีฝังศพชาวพุทธ

หุ่นยนต์สำหรับทำพิธีฝังศพชาวพุทธ

นับตั้งแต่เทคโนโลยีได้แนะนำให้มนุษย์รู้จักปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ จนกระทั่งนำมาช่วยเหลือให้ความสะดวกสบายกับมนุษย์ในทุกวันนี้ ปัจจุบันหุ่นยนต์เหล่านี้ได้เข้าถึงวิถีชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้น เมื่อบริษัทนิสเซอิ อีโค ในเครือของบริษัทซอฟต์แบงก์ ผู้นำด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารยักษ์ใหญ่แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดตัวหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ชื่อ “เปปเปอร์” (Pepper) โดยก่อนหน้านี้มีการนำมาใช้งานบ้างแล้ว โดยเฉพาะงานบริการ เป็นพนักงานต้อนรับในธนาคาร ภัตตาคาร หรือห้างสรรพสินค้า แต่ขณะนี้หุ่นยนต์เปปเปอร์ได้พัฒนาเป็นนักบวชศาสนาพุทธ สามารถสวดศพแทนนักบวชที่เป็นคนจริงๆได้เช่นกัน

หุ่นยนต์นักบวชเกิดขึ้นจากการสำรวจพบว่าสังคมญี่ปุ่นเริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้น พระหรือนักบวชพุทธก็มีจำนวนลดลง ส่วนหนึ่งเนื่องจากพวกเขาได้รับเงินอุดหนุนจากชุมชนของตนเองน้อยลง ทำให้พระหรือนักบวชบางคนหางานนอกเวลามากกว่าที่จะอยู่ประจำวัด จึงเป็นช่องทางที่หุ่นยนต์นักบวชจะมาแทนที่พระจริง โดยเฉพาะใช้สวดในงานศพ ซึ่งเปิดตัวให้เช่า คิดค่าใช้จ่ายต่องานศพ 1 งาน ราคาราวๆ 15,000 บาท ซึ่งถูกกว่าเมื่อเทียบที่จะต้องจ่ายให้กับนักบวชคนจริงๆ ที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 74,800 บาท

อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์นักบวชพุทธยังไม่ได้รับการว่าจ้างไปสวดงานศพที่ใดทั้งนั้น เนื่องจากเพิ่งเปิดตัวในงานมหกรรมสินค้าด้านอุตสาหกรรมงานฌาปนกิจ จัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้.